در این قسمت شما می توانید نمونه کارهای مختلف تولید شده را ببینید.

تمامی عکس های این قسمت با تایید و اجازه سفارش دهنده در سایت قرار گرفته است و سفارشات شما به هیچ عنوان بدون کسب اجازه از شما در این صفحه قرار داده نخواهد شد.

 

 

  • تصاویر چاپ شده بر روی لیوان پلی اتیلن
چاپ بر روی لیوان پلی اتیلن
چاپ بر روی لیوان پلی اتیلن
  • تصاویر چاپ شده بر روی لیوان سرامیکی
چاپ عکس تولد بر روی لیوان سرامیکی
چاپ عکس تولد بر روی لیوان سرامیکی

 

چاپ بر روی لیوان سرامیکی
چاپ بر روی لیوان سرامیکی
  • تصاویر چاپ شده بر روی تخته شاسی
چاپ بر روی تخته شاسی
چاپ بر روی تخته شاسی
  • تصاویر چاپ شده یر روی قاب موبایل
چاپ بر روی قاب موبایل
چاپ بر روی قاب موبایل
  • تصاویر چاپ شده بر روی انواع تی شرت
چاپ بر روی تی شرت
چاپ بر روی تی شرت سفید

 

چاپ بر روی تی شرت مشکی
چاپ بر روی تی شرت مشکی