مقالات مفید

Using of keratin substrate for enrichment of HT29 colorectal cancer stem‐like cells استفاده از کراتین برای پروش سلولهای اصلی سرطان کرورکتال دستگاه گوارشی https://doi.org/10.1002/jbm.b.34219 Mahdi Abbasian Elham Mousavi Mohsen Khalili Zahra Arab‐Bafrani قسمتی از مقدمه این مقاله Abstract Eradication of…